Meer informatie over SM.

Inhoud:

 • Wat is SM?
 • De afkorting SM
 • De verantwoordelijkheid
 • De communicatie, de lijftaal
 • SM is niet wat je op TV ziet
 • Spelen met macht
 • De S kan niet alles doen wat hij zou willen
 • De deelnemers zijn vaak stapelgek op elkaar
 • Vertrouwen en stopwoord
 • Veiligheid
 • Vrijwilligheid
 • SM en SEX
 • Het verkennen van de grenzen
 • Controle door ROISSY
 • Kleding
 • Hoe begin je met SM
 • Wij kunnen helpen bij de start met SM

  Wat is SM?

  Vaak wordt ons gevraagd: Wat is SM?
  Wij kunnen hier geen eenvoudig antwoord op geven. SM is zo veelomvattend dat het niet in een korte uitleg te vatten is. We zullen proberen enkele zaken uit te leggen, en pretenderen beslist niet dat we een compleet beeld geven.

  De afkorting SM

  De afkorting SM komt van Sadisme en Masochisme.
  Het woord sadisme is ontleend aan "De Sade". Markies de Sade vond het prettig om mensen te kwellen en te mishandelen. Hij was niet ge´nteresseerd in wat zijn slachtoffers er van vonden. Hier staan wij van ROISSY dan ook absoluut niet achter. Het woord masochisme komt van "Sacher Masoch". Masoch wilde niets liever dan gekweld en mishandeld worden. Hij was absoluut niet ge´nteresseerd in de beleving van degene die hem kwelde. Ook hier staan wij van ROISSY natuurlijk niet achter.
  Het is duidelijk dat voor SM minimaal twee mensen nodig zijn, ik noem ze voor het gemak maar de S en de M. Ze worden ook wel dominant en onderdanig, Top en Bottom of meester/meesteres en slaaf/slavin genoemd.
  Volledigheidshalve zijn er ook mensen die SM in hun eentje doen, dat heet dan auto-SM.
  Om te voorkomen dat SM te snel met het sadisme van De Sade of het masochisme van Sacher Masoch geassocieerd wordt, gebruikt men vaak de term "SM-spel" voor wat men doet. Hiermee geeft men aan dat het eigenlijk maar een spelletje is.
  Niet iedereen is het hiermee eens. Sommigen zeggen dat het veel zwaarwichtiger is dan een spel. Voor een enkeling is het zelfs een soort levensovertuiging.
  Voor ons van ROISSY is SM in elk geval heel belangrijk.

  De verantwoordelijkheid

  Als wij van ROISSY ons met SM bezig houden zal de S de M vernederen, plagen of pijn doen. Maar niet zoals de Sade, zonder rekening met de M te houden. Integendeel, de S zal zich tot het uiterste inspannen om die dingen te doen, waarvan hij weet dat de M ze lekker of opwindend vindt. Op de S rust de zware verantwoordelijkheid uit een arsenaal van gereedschappen de juiste methoden te kiezen. De M hoeft het alleen maar lijdzaam te ondergaan, zou je denken. Dit is niet waar. De M draagt net zoveel verantwoordelijkheid als de S Hij moet de S aangeven of het nog goed gaat (zowel lichamelijk als psychisch), of dat hij op een verkeerd spoor zit.

  De communicatie, de lijftaal

  De communicatie tussen S en M is zeer ingewikkeld, en voor leken haast niet te volgen. Als een S en een M elkaar goed kennen, is een kleine beweging vaak al voldoende om elkaar te begrijpen. We hebben hier te maken met de taal van het lijf. Omdat het lijf niet kan liegen, zal deze taal altijd keihard de waarheid vertellen. De S kan aan het lijf precies aflezen hoever hij zit. Als de S en de M elkaar niet kennen, worden vaak woorden, waarvan de betekenis van te voren afgesproken is, gebruikt om elkaar van informatie te voorzien. De meest bekende is het stop-woord.

  SM is niet wat je op TV ziet

  Nogmaals, SM dient om elkaar genot te schenken! SM is meestal niet wat je op TV ziet! Het is geen show. Het is vaak een compleet minnespel en kan dus ook heel teder, zacht, subtiel en lekker zijn.

  Spelen met macht

  Buiten sadisme en masochisme speelt in het SM-spel nog iets anders een rol. Dit is het verschijnsel "macht". SM wordt ook wel spelen met macht genoemd. Soms wil een S alleen maar aan de M demonstreren dat hij macht over de hem heeft. Hij geniet van het idee dat hij, als hij daar zin in heeft, iets met de M kan doen. Die moet dit dan maar ondergaan. Als voorbeeld kan dienen dat de S de M voorschrijft welke kleren gedragen moeten worden als ze gaan winkelen. Hij kan haar ook vastbinden en met een zweep slaan. Dit als directe uiting van de macht die hij heeft. De S kan kiezen en de M moet ondergaan of gehoorzamen. Toch blijkt dat de M door zijn gedrag de S heel goed kan besturen. Hierdoor rijst de vraag: Wie heeft nu de macht? Of wie geeft de macht?

  De S kan niet alles doen wat hij zou willen

  De S kan niet alles doen wat hij wil, want hij is niet de Sade, hij houdt rekening met de wensen van de M. Vaak wordt dit uitgelegd als: De M legt alle etenswaar, die hij lekker vindt, op tafel en de S stelt daar dan "de maaltijd" uit samen. Vervolgens gaan ze samen "koken en eten".

  De deelnemers zijn vaak stapelgek op elkaar

  Er is ook nog een andere factor in het SM-spel. De deelnemers aan het SM-spel zijn vaak stapelgek op elkaar, en zien het kwellen juist als verwennen. In elk geval zijn ze heel zuinig op elkaar. Ze willen absoluut niet dat de ander iets overkomt. Het blijkt dat pijn, mits voorzichtig gedoseerd, best lekker is. Een merkwaardig effect is dat men over het algemeen steeds meer pijn wenst c.q. kan verdragen, waardoor ervaren mensen soms heel wreed over kunnen komen.

  Vertrouwen en stopwoord

  Er is sprake van een enorm vertrouwen in elkaar. Onder andere door de zekerheid dat als het stopwoord uitgesproken wordt, de ellende over is voor de M en er als gelijken besproken kan worden wat er mis ging en waarom. Dit om de volgende keer niet weer dezelfde fout te maken.

  Veiligheid

  Verder vinden wij van ROISSY dat er ook sprake moet zijn van een enorme veiligheid. dus het mag niet gebeuren dat iemand iets overkomt dat niet gepland was, zoals bijvoorbeeld uit een hijsinstallatie vallen, of iemand per ongeluk verwonden. Om de veiligheid te vergroten moet men een groot aantal trucjes leren. Door met anderen te praten of andere spelers te bekijken kan men ze beter leren dan door schade en schande, want dan is het vaak al te laat!

  Vrijwilligheid

  Ook moet voor iedereen duidelijk zijn dat alles op absoluut vrijwillige basis gebeurt. Dus als de M iets echt niet wil doen, zal dat ook nooit gebeuren. Dit geldt net zo goed voor de S, ook die heeft zijn grenzen.

  SM en SEX

  Ook sex speelt een rol bij SM. Er zijn deelnemers die sex absoluut los zien van SM. Er zijn er ook die van SM juist heel erg opgewonden worden, waardoor de sex gecombineerd met SM veel lekkerder wordt. Voor ROISSY maakt het niets uit, als de sex maar veilig gebeurt.

  Het verkennen van de grenzen

  De deelnemers aan een SM-spel gaan nooit verder dan hun eigen grenzen. soms gaan ze precies tot aan de grens van wat ze kunnen. Een enkele keer gaan ze er een heel klein stukje over heen om het spannend te houden. Het blijkt dat de grens nooit op dezelfde plek ligt. Soms ligt hij veel verder dan de avond ervoor. Dit moet voortdurend afgetast worden. Denk nooit: Gister kon hij dit goed hebben, dus vandaag moet het ook kunnen!

  Controle door ROISSY

  Wij van ROISSY houden bovenstaande zaken nauwlettend in de gaten. Als iemand zich niet aan de regels houdt, is hij niet meer welkom in ROISSY.

  Kleding

  Het bekende TV-beeld van de leren kappen over het hoofd, heeft niets met SM te maken. Dit dient slechts om zich niet bekend aan de tv-kijker te maken. In werkelijkheid worden deze leren kappen slechts zelden gebruikt, en wel speciaal door de M die niet mag zien wat er allemaal om hem heen gebeurt. De veel gebruikte blindoek heeft natuurlijk hetzelfde effect. Een nadeel van een blindoek is, dat men het oogkontakt verliest, en dat heeft ook zo zijn nadelen. Trouwens het gebruik van leer heeft sowieso weinig met SM te maken. Sommigen genieten van leer om zijn lucht, of om zijn stugheid. Vaak is spannende lingerie of galakleding veel leuker. Lak of rubberen kleding is ook heel opwindend. Soms wordt ook van de military look of uniformen in het algemeen gebruikt gemaakt. Het is maar net wat je leuk vindt. Zelfs een oude spijkerbroek kan spannend zijn.

  Hoe begin je met SM

  Het beginnen met SM is vaak een bijna onoverkomelijk probleem. Waar moet je heen en wie moet je in vertrouwen nemen. Veel mensen lopen van jongs af aan met SM-fantasieŰn rond. Maar wat moeten ze ermee? Meestal wordt ze aangeleerd dat SM ongezond of slecht is, net zoals masturberen slecht voor je is. Tegenwoordig weten we wel beter. Er zijn geen preciese getallen bekend over hoeveel mensen aan SM doen, maar volgens ons zijn het misschien wel 100.000 mensen in Nederland alleen al. Het hangt er natuurlijk van af wat je precies onder SM verstaat. Noem je je partner tijdens het klaarkomen met je nagels over zijn rug krabben SM of niet? Noem je verkrachtertje spelen met je partner ook SM of niet?
  Ons maakt het in elk geval niet uit.

  Wij kunnen helpen bij de start met SM

  Als je SM-gevoelens hebt ben je bij ons welkom. Wij kunnen je in elk geval verder helpen. Of door alleen te praten, of door SM te gaan doen. We kunnen je in contact brengen met een betrouwbare S of een M. Dit zal dan niet in ROISSY gebeuren, want ROISSY is alleen voor intimi. We willen nu eenmaal geen pottekijkers. Pas als je aan onze eisen voldoet, zal je ROISSY binnen kunnen gaan.


  In verband met spam-robots staat het e-mail adres als jpg vermeld. Sorry voor het ongemak